شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ رهبر انقلاب در ديدار اساتيد، قاريان و حافظان شرکت کننده در مسابقات بين المللي قرآن:حنجره دعوت کننده مسلمانان به وحدت حنجره الهي و زبان تحريک کننده به دشمني زبان شيطان است/ دشمنان غربي شمشير را بر ضد مسلمانان از رو بسته اند
تسبیح دیجیتال
وحيد 1390
رتبه 0
0 برگزیده
157 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وحيد 1390 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top