شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

وحيد 1390

+ سلام بر دوستان: اميدوارم در سال جديد با ديدگاهي جديد و رو به جلو بياييم. و تمام كارها را صادقانه و فقط براي خدا انجام دهيم نه به خاطر جيب خودمان.
چراغ جادو
وحيد 1390
رتبه 0
0 برگزیده
157 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وحيد 1390 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top