كل عناوين نوشته هاي وحيد

وحيد
[ شناسنامه ]
رنه دکارت (René Descartes) ...... سه شنبه 92/10/24
آلن تورينگ (Alan Turing) ...... سه شنبه 92/10/24
لئونارد پيسانو بلگولو(Leonardo Pisano Blgollo) ...... سه شنبه 92/10/24
ايساک نيوتن و ويلهلم لايبنيتس (Isaac Newton and Wilhelm Leibniz) ...... سه شنبه 92/10/24
اندرو وايلز (Andrew Wiles) ...... سه شنبه 92/10/24
فيثاغورث (Pythagoras) ...... سه شنبه 92/10/24
  ==>   ليست آرشيو شده ها